นามสกุลของไฟล์ต่างๆ

นามสกุลไฟล์เสียง

File Type – ประเภทของไฟล์ หรือ นามสกุลของไฟล์จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นไฟล์อะไร สามารถใช้
โปรแกรมอะไรเปิดได้บ้าง การเรียนรู้ หรือเข้าใจประเภทของไฟล์ต่าง ๆ ย่อมจะมีส่วนช่วย
ให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลักษณะของนามสกุลของไฟล์จะอยู่
หลังชื่อ เช่น Readme.txt นามสกุลของไฟล์คือ .txt เป็นต้น
.asp  =  Active Server Page ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร asp สำหรับดูบนเว็บ คล้ายกับเอกสาร htm, html
Text Editor ทั่วไป
.avi   =   Video ไฟล์ คือไฟล์ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว Windows Media Player,Quick Time,
ACDsee เวอร์ชั่นใหม่ๆ
.bak  =   Back up ไฟล์ คือไฟล์สำรองของโปรแกรมทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าสร้างโดยโปรแกรมอะไร
.bat   =   Batch ไฟล์ คือ text ไฟล์ที่บรรจุชุดคำสั่งลงไป ทำงานโดยเรียกโปรแกรมอื่น ๆ
.bmp =   Bitmap ไฟล์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เพื่อแสดงผลภาพกราฟฟิคโปรแกรมวินโดวส์ ไม่มีการ
บีบอัด ไฟล์จึงมีลักษณะใหญ่ เป็นไฟล์ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในด้านการใช้งานมากนัก
.cda  =   เป็นแทร็กเสียงดิจิตอลที่รูปแบบเหมือนกับไฟล์ Wave บรรจุไว้ในแผ่นซีดีเพลงด้วยรูปแบบ
พิเศษเฉพาะ ซึ่งมันไม่ใช่ไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่าง Wave หรือ MP3 คุณจึงไม่สามารถ
ก๊อบปี้แทร็ก CD Audio เก็บไว้ในฮาร์ดิสก์ได้
.com =   Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้ ทำงานได้ตัวมันเอง
.dat   =   ไฟล์ภาพยนตร์แผ่นจาก VCD หรืออาจเป็นไฟล์ของโปรแกรมอื่นๆ อีกด้วย Power DVD,
Windows Media Player และ อื่นๆ อีกมาก
.dbf   =   Database ไฟล์ คือไฟล์ฐานข้อมูล Dbase,Foxpro, Access,Excel
.divx  =   เป็นไฟล์ avi ชนิดหนึ่ง แต่ไฟล์ DivX สามารถเล่นพร้อมกับเลือกแสดง Subtitle ได้หลายภาษา
ในการเล่นไฟล์ประเภทนี้ จะต้องติดตั้งโปรแกรมแสดง subtitle เพิ่มเติม เพื่อให้ subtitle
ปรากฏไปพร้อม ๆ กับการรับชมภาพยนตร์ด้วย
.doc  =   Document ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร word MS Word, WordPAD
.dwg =   คือ drawing file ของโปรแกรม AutoCAD
.exe  =   Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้ ทำงานได้ตัวมันเอง
.fla    =   เป็นไฟล์ Vector ของโปรแกรม Macromedia Flash ใช้ในการสร้างเอนิเมชั่นบนเว็บเพจ
.fly    =   เป็นไฟล์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายบนเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอผ่านเว็บไซต์ แต่คุณภาพดีกว่า
ไฟล์ 3gp
.gif    =   ไฟล์ภาพที่สามารถแสดงเปนภาพเคลื่อนไหวได้ เหมาะกับการเก็บไฟล์รูปภาพขนาดเล็ก
และมีจำนวนของสีน้อย มีขนาดไฟล์เล็ก
.hqx  =   ไฟล์ที่แสดงผลในเครื่องMac
.htm, html  =  เอกสาร Hypertext Markup Language สำหรับดูบน web site ทั่วๆ ไป Browser เช่น
Netscape, IE, Opera และ Browser อื่นๆ รวมทั้งโปรแกรม Text Editor ทั่วไป
.ini    =   INI ไฟล์ คือไฟล์ configuration ของ windows NotePad, Wordpad, Editor ทั่วไป
.jpg, .Jpeg   =   ไฟล์ภาพในรูปแบบที่ถูกบีบอัดใหม่ขนาดไฟล์เล็กลงมีความละเอียดในเกณฑที่ดี
เหมาะกับภาพถาย
.lnk   =   Link   ไฟล์ ลิงค์ไฟล์ของ MS Windows MS Windows
.log   =   Log ไฟล์ คือไฟล์ที่เก็บการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง NotePad, WordPad, Editor ทั่วไป

 

.mid  =   MiDi ไฟล์ ไฟล์เพลงที่มีแต่เสียงดนตรี เป็นไฟล์ข้อมูลดนตรีที่ถูกบันทึก หรือโปรแกรมเอาไว้
เช่น เสียงเครื่องดนตรีต่างๆ ตัวโน๊ต ความเร็วจังหวะ ฯลฯ สำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ดนตรี
เช่น ซาวนด์การ์ด หรือ เครื่องดนตรี, Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.mov  =   ไฟลวิดีโอ ที่แสดงผลด้วยโปรแกรมQuick Time
.mp3 =   MP3 ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง เป็นไฟล์เสียงที่มีพื้นฐานจากไฟล์ Wave แต่มีขนาด
เล็กกว่าประมาณ 8-10 เท่า เนื่องจากข้อมูลในไฟล์ถูกบีบอัดให้เล็กลงแต่ยังคงคุณภาพไว้ใกล้
เคียงต้นฉบับ โปรแกรมที่ใช้เปิดก็มี Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.mp4 =   MP4 ไฟล์ เป็นประเภทของไฟล์วีดีโอ เป็นไฟล์วีดีโอที่มีพื้นฐานจากไฟล์ Avi แต่มีขนาดเล็ก
กว่า เนื่องจากข้อมูลในไฟล์ถูกบีบอัดให้เล็กลงแต่ยังคงคุณภาพไว้ใกล้เคียงต้นฉบับ
.ogg  =   OGG ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง ที่มีขนาดเล็กกว่า MP3 Winamp, Sonique, FreeAmp
.pdf   =   PDF ไฟล์ เป็นไฟล์ขนาดเล็ก คุณภาพสูงจากค่าย Adobe ใช้ในการแสดงเอกสารในรูปแบบ
ของกราฟฟิก ซึ่งจะต้องใช้ โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ในการอ่าน
.png  =   ไฟล์รูปภาพที่นิยมใช้สร้างเว็บไซต์เนื่องจากมีขนาดเล็ก และเหมาะกับภาพที่ต้องการใหม่ความ
โปร่งใส
.ppt   =   Powerpoint ไฟล์ เป็นไฟล์พรีเซ็นเทรชั่น MS Powerpoint
.prg   =   Program ไฟล์ เป็น Text ไฟล์ประเภทหนึ่ง NotePad, WordPad หรือ text editor ต่างๆ
.psd  =   PSD ไฟล์ เป็นกราฟฟิคไฟล์ ของโปรแกรมตบแต่งรูปภาพ (Retuching) ยอดนิยม Adobe
Photoshop
.rar    =  ไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูลใช้โปรแกรม Winzip, Pkzip, Winrar ในการเปิด
.ra     =   เป็นไฟล์เสียงสำหรับใช้กับโปรแกรม Real Player โดยเฉพาะ มีพื้นฐานมาจากไฟล์ Wave
แต่ถูกบีบอัดให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลเสียง ทางอินเทอร์เน็ต
เป็นหลัก
.rm, .rmv   =   คือไฟล์วิดีโอ ที่แสดงผลด้วยโปรแกรม Real Player
.scr   =   Screen Saver ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมพักหน้าจอ MS Windows
.swf   =   Flash File ภาพเคลื่อนไหว ของค่าย Macromedia Macromedia Flash และโปรแกรมอื่นๆ
ที่ support เป็นการพับลิชไฟล์ให้เป็น Flash Movie
.tif     =   Tiff ไฟล์ เป็นกราฟฟิกไฟล์ที่สร้างมาเพื่อ โปรแกรมประเภทจัดหน้าหนังสือ (Desktop
Publishing) สามารถเก็บข้อมูล รายละเอียดของภาพได้ค่อนข้างมาก
.txt    =   Text ไฟล์ ธรรมดา NotePad, WordPad, Word หรือ text editor ต่างๆ
.wav   =   Wave ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.wma =   Windows Media Audio เป็นไฟล์เสียงดิจิตอลรูปแบบใหม่กว่า MP3 จำมาจากไมโครซอร์ฟ มีการบีบ
อัดดีกว่า ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กกว่า MP3 โดยมีคุณสมบัติทั่วไปเหมือนกับ MP3
.xls, xlw   =   Excel ไฟล์ คือไฟล์ตารางข้อมูล MS Excel
.xvid   =   เป็น Open Source มีรูปแบบการบีบอัดบนพื้นฐานของ mp4 เหมือนกับ DivX
.zip    =   Zip ไฟล์ คือไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล Winzip, Pkzip, Winrar
.3gp   =   เป็นไฟล์วีดีโอแบบดิจิตอลรูปแบบใหม่กว่า และมีขนาดเล็กกว่าเดิมมาก คุณภาพของภาพจึง
ไม่คมชัดมากนัก

 

 

นามสกุลของไฟล์ภาพ

(1) JPG , JPEG (.jpg )   อันนี้เป็นไฟล์ยอดฮิตที่ชาวอินเตอร์เน็ตกำลังใช้อยู่ มันสามารถขยาย
บีบอัดไฟล์ได้และคุณภาพก็พอรับได้  คือเหมาะกับจะนำไปใช้กับเว็บไซด์มากกว่า ยังสามารถใช้กับงานสิ่งพิมพ์บางงานที่ไม่เน้นคุณภาพมากนัก
(2) GIF (.gif)    ส่วนไฟล์ชนิดนี้ เป็นไฟล์ที่จะถูกอัดบีบให้เล็กลง แน่นอน ความละเอียดชมชัดของภาพก็จะน้อยลงตามไปด้วย เท่าที่เห็นๆจะเหมาะกับใช้กับภาพพวกการ์ตูนมากกว่า ไม่เหมาะกับภาพถ่ายเนื่องจากมีการไล่ระดับเฉดสีแค่ 256 สี ทำให้มีความละเอียดไม่เพียงพอ แต่คุณสมบัติที่
แตกต่างออกไปคือสามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ หรือที่เรียกกันว่า
GIF Animation
(3) PNG (.png) เหมาะมาสำหรับใช้ในเว็บไซค์ สามารถบีบอัดไฟล์ได้เล็กอยู่ แต่ยังคงคุณภาพไว้
มีระดับการใช้งานได้ถึง 16 ล้านสี เท่าที่ดูๆแล้ว คุณสมบัติบางอย่างจะคล้ายกับ GIF
แต่คุณภาพแน่นอนแหละจะดีกว่าอยู่แล้ว คาดว่า จะมีการนำมาแทนนี้ไฟล์ GIF ไม่ช้าก็เร็ว
(4) BMP (.bmp) ชนิดไฟล์นี้แสดงผลได้ถึง 16.7 ล้านสี บันทึกได้ทั้งโหมด RGB, Index Color,
Grayscale และ Bitmap สามารถนำไปเปิดใช้งานได้ในหลายโปรแกรม แต่แน่นอน
คุณภาพไม่เท่า JPG
(5) Photoshop (.psd) กลับมาพูดถึงชนิดไฟล์อื่นๆที่ไม่ค่อยได้เจอละกัน ชนิดไฟล์นี้ชื่อก็บอกว่า
ใช้กับโปรแกรมอะไร ซึ่งชนิดไฟล์นี้จะดีมาก เวลาเซฟแล้ว มันยังจะเซฟเป็นแบบแยก
เลเยอร์ให้ สามารถนำกลับมาแก้ไขได้ แน่นอน   ไม่สามารถใช้กับโปรแกรมอื่นๆได้แต่แนะนำว่า เวลาทำงานไหนในโปรแกรม แนะนำให้เซฟเป็นไฟล์นี้ก่อน
จะได้เรียกกลับมาแก้ไขได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำอีก
(6) TIFF (.tif) เป็นสกุลที่มีความยืดหยุ่น คุณภาพที่สูงสุดๆ เซฟภาพได้ทั้งในโหมด Grayscale
Index Color, RGB และ CMYK เปิดได้ทั้งบนเครื่อง Mac และ PC เหมาะมากสำหรับใช้ในการสื่อสิ่งพิมพ์
7. EPS (.eps) ไฟล์นี้สามารถนำไปเปิดใช้ได้ในโปรแกรม Illustrator และก็ยังสามารถบันทึกได้
ในโปรแกรม Photoshop สนับสนุนการสร้าง Path หรือ Clipping Path บันทึกได้ทั้ง
Vector และ Rastor สนับสนุนโหมด Lab, CMYK, RGB, Index Color,
Duotone และ Bitmap

8. PICT (.pic) เป็นแบบมาตรฐานในการเซฟภาพแบบ 32 บิตของ Macintosh
สามารถแสดงผลสีได้16.7 ล้านสี สามารถบีบอัดภาพได้เช่นกัน แต่แค่ซัพพอร์ตโหมด RGB เท่านั้นคับ
9. RAW (.raw) เหมาะสำหรับภาพถ่ายมากๆ สกุลนี้ ไม่มีการบีบอัดภาพเลย รายละเอียดต่างๆ
ก็ยังครบถ้วยสมบูรณ์เลยคับ ซึ่งแน่นอน ขนาดไฟล์ก็ใหญ่สุดๆคับ ปัจจุบันหาโปรแกรมเปิดไฟล์ชนิดนี้
ยากอยู่นะคับ
10. BMP  (.bmp) ภาพบิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ ที่แสดงค่าสี ดังนั้นภาพหนึ่งๆ จึงเกิดจากจุดเล็กๆ หลายๆ จุดประกอบกัน
(คล้ายๆ กับการปักผ้าครอสติก) ทำให้รูปภาพแต่ละรูป เก็บข้อมูลจำนวนมาก เมื่อจะนำมาใช้ จึงมีเทคนิคการบีบอัดข้อมูล1

 

 

 

 

 

 

นามสกุลของไฟล์วิดีโอ

.AVI (Audio / Video Interleave)
เป็นฟอร์แมตที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เรียกว่า Video for Windows มีนามสกุลเป็น .avi ปัจจุบันมีโปรแกรมแสดงผลติดตั้งมาพร้อมกับชุด Microsoft Windows คือ Windows Media Player เป็นรูปแบบของไฟล์มัลติมีเดียบน Windows สำหรับเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้คุณสมบัติของ RIFF (Resource Interchange File Format) ของ Windows เป็นไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดสูง เหมาะสมกับการนำมาใช้ในงานตัดต่อวิดีโอ แต่ไม่นิยมนำมาใช้ในสื่อดิจิตอลอื่น ๆ เพราะไฟล์มีขนาดใหญ่มาก

MPEG – Moving Pictures Experts Group
รูปแบบของไฟล์ที่มีการบีบอัดไฟล์ เพื่อให้มีขนาดเล็กลง โดยใช้เทคนิคการบีบข้อมูลแบบ Inter Frame หมายถึง การนำความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละภาพมาบีบ และเก็บ โดยสามารถบีบข้อมูลได้ถึง 200 : 1 หรือเหลือข้อมูลเพียง 100 kb/sec โดยคุณภาพยังดีอยู่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย MPEG-1 มีนามสกุล คือ .mpg
ไฟล์ MPEG เป็นไฟล์มาตรฐานในการบีบอัดไฟล์วิดีโอ ซึ่งเป็นรูปแบบของวิดีโอที่มีคุณภาพสูงและนิยมนำมาใช้กับงานวิดีโอหลาย ประเภท ไฟล์ MPEG ยังสามารถแบ่งออกตามคุณสมบัติต่างๆ ได้ดังนี้

MPEG-1 เป็นรูปแบบไฟล์ที่เข้ารหัสด้วยการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก เพื่อสร้างไฟล์วิดีโอในรูปแบบ VCD ซึ่งจะมีขนาดสูงสุดอยู่ที่ 352 X 288 และมีการบีบอัดที่สูง มีค่าบิตเรทอยู่ที่ 1.5 Mb/s 2 ช่องสัญญาณเสียง

MPEG-2 เป็นรูปแบบการเข้ารหัสไฟล์ที่สร้างมาเพื่อภาพยนตร์โดยเฉพาะ โดยจะสร้างเป็น SVCD หรือ DVD ซึ่งจะมีขนาดสูงสุดอยู่ที่ 1920X1080 ซึ่งอัตราการบีบอัดจะน้อยกว่ารูปแบบ MPEG-1 ไฟล์ที่ได้จึงมีขนาดใหญ่กว่าและมีคุณภาพที่ดีกว่า ซึ่งรูปแบบ MPEG-2 สามารถที่จะบีบอัดข้อมูลตามที่ต้องการเองได้

MPEG-4 เป็นรูปแบบการเข้ารหัสไฟล์ที่ดีกว่า MPEG-1 และ MPEG-2 เป็นไฟล์วิดีโอบีบอัดที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีขนาดสูงสุดอยู่ที่ 720X576 รองรับสื่อวิดีโอดิจิตอลในปัจจุบัน เช่น Mobile Phone, PSP, PDA และ iPod

.DAT
เป็นระบบของไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์คาราโอเกะจากแผ่น VCD ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ MPEG-1 สามารถเปิดเล่นด้วยโปรแกรมดูหนัง เช่น Power DVD หรือ โปรแกรม Windows Media Player มีการเข้ารหัสบีบอัดไฟล์คล้ายกับไฟล์ MPEG สามารถเล่นได้บนเครื่องเล่น VCD หรือ DVD ทั่วไป

.WMV (Windows Media Video)
เป็นไฟล์วิดีโอของบริษัทไมโครซอฟท์ สร้างขึ้นมาจากโปรแกรม Windows Movie Maker เป็นไฟล์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันจากสื่ออินเทอร์เน็ต มีจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการชมวิดีโอแบบ Movie on Demand ด้วยคุณภาพที่ดีและมีขนาดไฟล์ที่เล็ก สามารถที่จะ Upload ขึ้นเว็บไซต์ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

Quick Time
เป็นฟอร์แมตที่พัฒนาโดยบริษัท Apple ซึ่งมีความนิยมสูงในเครื่องตระกูล Macintosh สามารถใช้ได้กับเครื่องที่ใช้ระบบ Windows แต่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม QuickTime ก่อน นิยมใช้นำเสนอข้อมูลไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ต มีนามสกุลเป็น .mov หรือ qt

Real Player
เป็นรูปแบบของแฟ้มที่พัฒนาโดยบริษัท เรียลเน็ตเวิร์ก (Real Network) รูปแบบแฟ้มชนิดนี้มีส่วนขยายเป็น rm  ra และ ram   โปรแกรมใช้ในการอ่านข้อมูลของแฟ้มประเภทนี้ได้แก่ เรียล เพลเยอร์  เรียลเพลเยอร์ จีทู (Real Player G2 ) และ เรียลวัน เพลเยอร์ (Real One Player)

.VOB (Voice of Barbados)
เป็นไฟล์ของ ซึ่งใช้การเข้ารหัสหรือการบีบอัดในรูปแบบ ซึ่งมีคุณภาพสูงทั้งระบบภาพและเสียง สามารถเล่นได้จากเครื่องเล่น DVD หรือไดรว์ DVD ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Flash Video (.FLV)
เป็นไฟล์วิดีโอในรูปแบบของ Flash ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Component ของ Flash รวมทั้งไฟล์ที่บีบอัดแล้วมีขนาดเล็กแต่ยังคงรายละเอียดของไฟล์ต้นฉบับได้ เป็นอย่างดี แต่มีข้อเสียคือไฟล์วิดีโอที่ทำการบีบอัดแล้วจะไม่มีเสียง อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนำไฟล์ไปประยุกต์ใช้งานของแต่ละคนนะครับ

.XviD
เกิดจากกลุ่มนักพัฒนาอิสระ ที่พัฒนารูปแบบการบีบอัดบนพื้นฐานของ mp4 เหมือนกับ DviX เพียงแต่ อยู่ในรูปของOpen Software ที่เผยแพร่ให้ใช้กันฟรีๆ ทั่วโลก ใช้เทคนิคการบีบอัดแบบ AFP ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Open Source คือ ได้เผยแพร่ให้มีการพัฒนาจากนักพัฒนาทั่วโลก เนื่องจากว่ามาตรฐานการบีบอีกของ XviD ใช้เป็นแบบ ASP (MPEG-4 Advanced Simple Profile) ไฟล์ XviD จึงสามารถเล่นบนโปรแกรมหรือเครื่องเล่น DVD ที่สามารถเล่นไฟล์ MP4 หรือ DviX และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ได้เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น กรุณาตรวจสอบเครื่องเล่นของท่านตามเว็บไซต์ว่าเครื่องเล่นของท่านสนับสนุน ไฟล์ XviD ด้วย หากท่านต้องการเล่นไฟล์ Xvid บนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านจะต้องติดตั้ง Xvid Decoder(โปรแกรมถอดรหัส XviD) ซึ่งหาได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปเช่นกัน

Microsoft Streaming Format
เป็นแฟ้มอีกรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ รูปแบบแฟ้มชนิดนี้มีส่วนขยายเป็น  asf  หรือ asx  ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมวินโดว์ มีเดีย เพลเยอร์ ในการแสดงผล

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s